Najnowsze szkolenia

Szkolenie Master Class: Maciej Błaszak
Zarządzanie projektami innowacyjnymi: skuteczne strategie i narzędzia w świetle neurobiologii

 

Odkryj sekrety skutecznego zarządzania projektami innowacyjnymi, które zapewnią Ci sukces w dzisiejszym konkurencyjnym świecie biznesu.

Podstawowa oferta szkoleń od Impetus Consulting

CYKL PODSTAWOWY

Szkolenie:
Zarządzanie projektami
agile i waterfall w pigułce

Dowiedz się więcej...

Szkolenie:
Harmonogramowanie
i kontrola kosztów projektu

Dowiedz się więcej...

Szkolenie:
Przywództwo i komunikacja
w zespole projektowym

Dowiedz się więcej...

Szkolenie:
Zarządzanie ryzykiem
w projekcie

Dowiedz się więcej...

Szkolenie:Zarządzanie ProjektamiAgile i Waterfall w pigułce

Rozpoznanie zarówno metodyki Waterfall, jak i Agile daje menedżerom projektów większą elastyczność, umożliwia dostosowanie się do różnych typów projektów i preferencji klienta, a także pozwala na wykorzystanie najlepszych praktyk z obu podejść.

Zakres szkolenia


 • Najpopularniejsze podejścia projektowe – najlepsze praktyki
 • Dostarczanie wartości biznesowej w przewidywalnym cyklu życia projektu
 • Praktyczne podejście oparte na rzeczywistych case studies
 • Świadome podejście do pragmatycznego zarządzania
 • Tylko doświadczeni praktycy biznesu
 • Tylko efektywne narzędzia i techniki zarządzania projektami

Dołącz do nas już teraz!

Przygotuj się na innowacyjne metody, elastyczny dostęp i inspirujące doświadczenie szkoleniowe. Osiągnij sukces w swoim rozwoju, dzięki naszym dopasowanym formułom prowadzenia szkoleń! Skontaktuj się z nami już dziś, aby rozpocząć swoją drogę do doskonałości.

Szkolenie:Harmonogramowaniei kontrola kosztów projektu

Poznanie harmonogramowania i kontroli kosztów w projekcie jest istotne dla efektywnego zarządzania projektami. Pozwala to na utrzymanie harmonogramu, osiągnięcie zamierzonych celów, kontrolę kosztów i optymalne wykorzystanie zasobów. Dzięki temu można zwiększyć szanse na sukces projektu i osiągnięcie satysfakcji klienta.

Zakres szkolenia


 • Kluczowe narzędzia planowania i harmonogramowania
 • WBS, kamienie milowe, diagramy sieciowe
 • Metoda ścieżki krytycznej
 • Wykres Gantta
 • Jak to wszystko złożyć w całość i dostarczyć na czas?
 • Budżetowanie i kontrola kosztów projektu

Dołącz do nas już teraz!

Przygotuj się na innowacyjne metody, elastyczny dostęp i inspirujące doświadczenie szkoleniowe. Osiągnij sukces w swoim rozwoju, dzięki naszym dopasowanym formułom prowadzenia szkoleń! Skontaktuj się z nami już dziś, aby rozpocząć swoją drogę do doskonałości.

Szkolenie:Przywództwo i komunikacjaw zespole projektowym

Skuteczna komunikacja i przywództwo sprzyjają efektywnej współpracy, budowaniu relacji, osiąganiu celów projektu oraz zarządzaniu konfliktami. Dzięki temu można zwiększyć szanse na sukces projektu, utrzymać zaangażowanie członków zespołu i osiągnąć satysfakcję zarówno klienta, jak i interesariuszy.

Zakres szkolenia


 • Specyfika zarządzania zespołami projektowymi
 • Sposób organizacji zespołów projektowych
 • Ja Lider – jakie cechy potrzebne są do sprawnego przywództwa
 • Najlepsze praktyki w zakresie motywacji zespołu
 • Komunikacja w zespole projektowym
 • Komunikacja zespołu projektowego w organizacji
 • Interesariusze – komunikacja jako narzędzie zarządzania wymaganiami
 • Raportowanie i zarządzanie wiedzą w cyklu życia projektu

Dołącz do nas już teraz!

Przygotuj się na innowacyjne metody, elastyczny dostęp i inspirujące doświadczenie szkoleniowe. Osiągnij sukces w swoim rozwoju, dzięki naszym dopasowanym formułom prowadzenia szkoleń! Skontaktuj się z nami już dziś, aby rozpocząć swoją drogę do doskonałości.

Szkolenie:Zarządzanie ryzykiemw projekcie

Poznanie zasad zarządzania ryzykiem w projekcie jest istotne dla skutecznego zarządzania projektem. Pozwala ono na identyfikację i minimalizację ryzyka, optymalne wykorzystanie zasobów, minimalizację negatywnych skutków i zwiększenie pewności sukcesu. Dzięki temu projekt staje się bardziej przewidywalny, kontrolowany i lepiej przygotowany na ewentualne wyzwania.

Zakres szkolenia


 • Zagrożenia w trakcie realizacji projektu – codzienność kierownika projektów
 • Plan zarządzania ryzykiem i postawa proaktywna
 • Ryzyko a problem (issue) w projekcie
 • Identyfikacja ryzyk, priorytetyzacja i współpraca z interesariuszami
 • Listy kontrolne, rejestr ryzyk (risk register) i macierz zarządzania ryzykiem
 • Analiza i plany działań z ryzykami oraz odpowiedzialności (risk owners)
 • Scenariusze alternatywne i lessons learned

Dołącz do nas już teraz!

Przygotuj się na innowacyjne metody, elastyczny dostęp i inspirujące doświadczenie szkoleniowe. Osiągnij sukces w swoim rozwoju, dzięki naszym dopasowanym formułom prowadzenia szkoleń! Skontaktuj się z nami już dziś, aby rozpocząć swoją drogę do doskonałości.